Oт какво е изградена материята около нас и какви сили я задържат като цяло?
Какъв е произходът на масата?
Защо зарядът на един протон е равен на заряда на един електрон, но с противоположен знак?
Дали наистина кварките и лептоните са "истинските" елементарни частици
Могат ли да се обединят четирите взаимодействия?
Защо във Вселената има повече материя отколкото антиматерия?
Какъв е произхода на "тъмната материя", която унищожава ~90% от цялата материя в света?
    Отговор на тези въпроси ще търси големият адронов колайдер LHC в CERN (Женева).Той ще предизвика милиони сблъсъци на частици за секунда и ще провери какво се случва при тях. Получените в различните експерименти на LHC научни резултати ще допринесат за уточняването на физичната картина на микросвета.
Вход
*
*
*
*
*
*
Забележка: Препоръчително е да се разглежда сайта с Mozila
Get Firefox
и резолюция 1024:768